ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

ดูซีรี่ย์ญี่ปุ่น Tokyo MER: Mobile Emergency Room 2021 ซับไทย

TOKYO MER หรือ TOKYO Mobile Emergency Room (หน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินเคลือนที่) ถูกจัดตั้งโดยสภากรุงโตเกียว ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฉุกเฉิน โดยจะใช้รถ ER CARS เดินทางไปยังจุดที่มีอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ และโรคภัยต่างๆ โดยภารกิจของพวกเขามีแค่อย่างเดียวก็คือ ก็คือ ห้ามให้ใครเสียชีวิตเป็นอันขาด โดยมีหัวหน้าทีมนั่นก็คือ คิตามิ โคตะ แพทย์ฝีมือดีจาก รพ.โตเกียวไคฮิน ที่ประวัติที่มาของเขายังลึกลับอยู่ บรรยายโดย Aiolosfs

Tokyo MER: Mobile Emergency Room 2021 ซับไทย Ep.1

Tokyo MER: Mobile Emergency Room 2021 ซับไทย Ep.2

Tokyo MER: Mobile Emergency Room 2021 ซับไทย Ep.3

Tokyo MER: Mobile Emergency Room 2021 ซับไทย Ep.4

Tokyo MER: Mobile Emergency Room 2021 ซับไทย Ep.5

Tokyo MER: Mobile Emergency Room 2021 ซับไทย Ep.6

Tokyo MER: Mobile Emergency Room 2021 ซับไทย Ep.7

Tokyo MER: Mobile Emergency Room 2021 ซับไทย Ep.8

Tokyo MER: Mobile Emergency Room 2021 ซับไทย Ep.9