บาคาร่าออนไลน์
บาคาร่า

ซีรี่ย์จีน The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย

วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน (The Princess Weiyoung) อดีตฮ่องเต้แคว้นเหลียง ซึ่งบัดนี้ได้อยู่ใต้อาณัติของแคว้นเว่ยแล้วนั้น มีธิดาอยู่หนึ่งองค์ นามว่า “ซินเอ๋อร์” เมื่อแม่ทัพแห่งแคว้นเว่ย คิดจะครอบครองเหมืองแร่เหล็กในแคว้นเหลียง จึงนำกำลังเข้ากวาดล้าง ซินเอ๋อร์หนีรอดมาได้ เพราะ “หลี่เว่ยยาง” บุตรีของเสนาบดีแคว้นเว่ย ช่วยเอาไว้ ซินเอ๋อร์ภายใต้ชื่อของเว่ยยาง ไม่เพียงต้องต่อสู้รับมือกับคนที่จ้องจะทำลาย ต้องหาทางกอบกู้ชื่อเสียงของบิดา ฟ้ายังลิขิตให้นางพบรักกับ “ทั่วป๋าจวิ้น” หลานชายของศัตรูผู้ทำลายล้างแผ่นดิน ความรัก ความแค้น ที่พัวพันยุ่งเหยิง สุดท้ายซินเอ๋อร์จะแก้ปัญหาทั้งหมดอย่างไร

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.1

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.2

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.3

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.4

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.5

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.6

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.7

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.8

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.9

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.10

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.11

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.12

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.13

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.14

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.15

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.16

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.17

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.18

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.19

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.20

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.21

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.22

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.23

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.24

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.25

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.26

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.27

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.28

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.29

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.30

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.31

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.32

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.33

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.34

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.35

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.36

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.37

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.38

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.39

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.41

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.42

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.43

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.44

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.45

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.46

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.47

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.48

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.49

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.50

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.51

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.52

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.53

The Princess Weiyoung วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน พากย์ไทย Ep.54