ดูซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ซีรีย์เกาหลีซับไทย

ดูซีรี่ย์อินเดีย Shani ศนิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย

เรื่องราวอิงตำนานของพระเสาร์ (God Shani) จ้าวแห่งความยุติธรรม ซึ่งดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีพลังมหาศาลที่สุดในกลุ่มดาวนพเคราะห์ พระเสาร์ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำลายล้าง จึงได้รับการควบคุมดูแลจากพระวิษณุและพระศิวะ พระเสาร์ต้องคอยรักษาสมดุลของความดีและความชั่วของทั้งจักรวาล และลงโทษผู้ที่กระทำชั่ว โดยให้บทเรียนแก่คนบาปเหล่านั้น

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.1

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.2

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.3

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.4

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.5

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.6

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.7

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.8

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.9

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.10

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.11

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.12

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.13

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.14

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.15

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.16

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.17

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.18

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.19

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.20

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.21

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.22

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.23

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.24

Shani ชานิ ปาฏิหารย์เทพพระเสาร์ พากย์ไทย Ep.25