บาคาร่าออนไลน์
บาคาร่า

ดูซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย

เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาแล้ว ถูกผู้เป็นบิดาสังหารด้วยโทสะตั้งแต่การพบกันครั้งแรก เกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้แม้กระทั่งผู้เป็นมารดาของตน เรื่องราวของเทพผู้ที่ไม่ได้รับความเคารพจากมวลหมู่เทพในตอนแรก เรื่องราวการเดินทางของพระพิฆเนศ ที่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหมู่เทพทั่วไปจนกลายมาเป็นปฐเมศ หรือเทพองค์แรกที่ได้รับการเคารพก่อนมวลหมู่เทพอื่นๆ ตำนานเกี่ยวกับพระพิฆเนศ กับที่มาของการเป็นเทพองค์แรกที่ได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่น เพราะความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาของพระองค์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.1

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.2

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.3

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.4

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.5

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.6

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.7

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.8

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.9

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.10

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.11

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.12

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.13

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.14

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.15

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.16

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.17

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.18

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.19

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.20

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.21

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.22

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.23

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.24

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.25

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.26

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.27

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.28

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.29

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.30

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.31

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.32

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.33

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.34

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.35

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.36

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.37

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.38

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.39

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.40

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.41

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.42

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.43

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.44

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.45

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.46

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.47

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.48

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.49

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.50

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.51

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.52

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.53

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.54

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.55

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.56

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.57

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.58

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.59

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.60

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.61

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.62

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.63

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.64

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.65

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.66

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.67

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.68

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.69

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.70

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.71

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.72

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.73

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.74

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.75

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.76

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.77

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.78

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.79

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.80

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.81

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.82

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.83

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.84

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.85

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.86

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.87

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.88

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.89

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.90

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.91

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.92

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.93

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.94

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.95

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.96

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.97

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.98

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.99

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.100

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.101

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.102

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.103

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.104

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.105

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.106

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.107

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.108

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.109

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.110

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.111

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.112

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.113

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.114

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.115

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.116

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.117

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.118

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.119

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.120

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.121

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.122

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.123

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.124

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.125

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.126

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.127

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.128

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.129

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.130

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.131

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.132

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.133

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.134

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.135

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.136

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.137

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.138

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.139

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.140

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.141

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.142

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.143

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.144

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.145

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.146

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.147

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.148

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.149

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.150

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.151

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.152

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.153

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.154

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.155

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.156

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.157

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.158

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.159

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.160

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.161

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.162

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.163

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.164

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.165

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.164

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.165

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.166

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.167

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.168

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.169

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.170

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.171

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.172

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.173

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.174

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.175

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.176

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.177

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.178

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.179

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.180

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.181

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.182

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.183

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.184

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.185

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.186

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.187

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.188

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.189

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.190

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.191

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.192

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.193

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.194

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.195

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา พากย์ไทย Ep.196