บาคาร่าออนไลน์
บาคาร่า

ซีรี่ย์อินเดีย Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย

เรื่องย่อ:จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta) เจ้าหญิงจันตระกานตาเป็นบุตรีของพระราชินีรัตนประภา ผู้ครอบครองกริชแห่งพระวิษณุที่มีพลังอำนาจมาก อิรวตี ราชินีผู้ชั่วร้ายต้องการจะครอบครองกริชเล่มนั้น เพื่อที่จะครอบครองโลกและจะเอาชนะอาณาจักรวิชัยการ ราชินีรัตนประภาได้ซ่อนกริชของพระวิษณุไว้ที่เทวาลัยของพระวิษณุ เพื่อที่จะส่งต่อให้กับเจ้าหญิงจันตระกานตาในอีก 21 ปีต่อมา เพื่อที่จะได้กริชมาครอบครอง อิรวตีได้สังหารรัตนประภาและราชวงศ์ทั้งหมด เว้นเสียแต่เจ้าหญิงจันตระกานตาที่พระองค์จับนางใส่ตะกร้าลอยน้ำไปเสียก่อนจะถูกสังหาร ซึ่งคู่สามีภรรยาชาวบ้านได้เก็บนางขึ้นมาและเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรม

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.2

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.3

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.4

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.5

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.6

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.7

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.8

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.9

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.10

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.11

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.12

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.13

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.14

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.15

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.16

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.17

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.18

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.19

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.20

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.21

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.22

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.23

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.24

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.25

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.26

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.27

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.28

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.29

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.30

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.31

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.32

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.33

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.34

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.35

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.36

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.37

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.38

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.39

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.40

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.41

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.42

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.43

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.44

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.45

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.46

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.47

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.48

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.49

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.50

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.51

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.52

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.53

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.54

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.55

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.56

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.57

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.58

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.59

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.60

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.61

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.62

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.63

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.64

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.65

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.66

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.67

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.68

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.69

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.70

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.71

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.72

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.73

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.74

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.75

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.76

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.77

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.78

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.79

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.80

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.81

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.82

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.83

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.84

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.85

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.86

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.87

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.88

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.89

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.90

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.91

คำค้นหา :