บาคาร่าออนไลน์
บาคาร่า

ดูซีรี่ย์เกาหลี All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย

ซีรีย์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกสาวที่มักมีเรื่องไม่เข้าใจและขัดแย้งกันตลอดเวลา ลีจินเอ (Eugene Kim) หญิงสาวที่ทั้งรักและเกลียดแม่ตัวเอง ส่วนแม่ของลีจินเอ อิมซันอ๊ก (Go Doo Shim) เธอต่อสู้ทุกวิธีทางเพื่อให้เป็นไทจากครอบครัวตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเธอหรือก็คือยายของจินเอ ต่อมาจินเอตกหลุมรัก คังฮอนแจ (Lee Sang Woo) และได้ตกลงแต่งงานกับเขา แต่เธอก็เข้ากับแม่สามีไม่ได้ ทำให้เธอเข้าใจแม่ของตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าการประคับประคองครอบครัวที่ไม่ถูกกันนั้นมันยากเพียงใด

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.1

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.2

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.3

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.4

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.5

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.6

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.7

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.8

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.9

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.10

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.11

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.12

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.13

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.14

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.15

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.16

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.17

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.18

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.19

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.20

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.21

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.22

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.23

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.24

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.25

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.26

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.27

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.28

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.29

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.30

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.31

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.32

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.33

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.34

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.35

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.36

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.37

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.38

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.39

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.40

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.41

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.42

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.43

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.44

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.45

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.46

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.45

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.46

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.47

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.48

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.49

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.50

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.51

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.52

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.53

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.54

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.55

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.56

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.57

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.58

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.59

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.60

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.61

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.62

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.63

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.64

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.65

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.66

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.67

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.68

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.69

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.70

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.71

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.72

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.73

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.74

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.75

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.76

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.77

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.78

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.79

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.80

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.81

All About My Mom แม่…คนนี้ดีที่หนึ่ง พากย์ไทย Ep.82